Satın Al

sera örtüsü kullanım kılavuzu

FİLMİN SERİLMESİ

• Film günün serin saatlerinde, tercihan rüzgarsız bir havada çekilmelidir.

• Film düzgün olarak gerdirilmeli, aşırı gerdirmeden ve gevşek bırakmaktan kaçınılmalıdır.

• Filmin serilmesi sırasında kazara bir yırtık ya da delik oluşması durumunda , sera filmleri için özel olarak hazırlanan sera tamir bantı kullanılmalıdır.

• Filmin serilmesinden sonra, ısındıktan sonra tekrar gerdirilmelidir.

• Kullanılmayacak film açıkta ve güneşe maruz bırakılmamalı, tekrar kendi ambalajına sarılıp saklanmalıdır.

Ruloya ait etiketle beraber, üzerindeki markalamada ürün bilgisi-tarih-saat bilgileri açıkça okunacak şekilde 1 m2 film şahit numune olarak

saklanmalıdır.

Çember Grubu

FİLM ÖMRÜ

• Garanti, ürünler doğrudan son kullanıcıya gönderiliyorsa fatura tarihinden itibaren başlar.

• Garanti, ürünler bayi/distribütöre gönderiliyorsa fatura tarihinden bir ay sonra başlar.

• Garanti süresi yukarıda belirtilen şartlara göre başlar ve filmin garanti edilen ömrü dolduğunda biter.

• Yukarıda da belirtildiği gibi sera filmi güneş ışının neden olacağı bozunmaya karşı koruyucu içermektedir.

• Yapılan geniş kapsamlı araştırmalara göre; sera filmi içinde kullanılan UV stabilizatörleri seralarda bitki koruma amaçlı kullanılan bazı kimyasallar tarafından işlevsiz hale getirilmekte ve bunun sonucunda erken bozunma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sera içinde sülfür, brom, klor, flor içeren ilaçların ve petrol esaslı kimyasalların kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kullanılan kimyasalların ve bitkilerin filme temas etmemesine dikkat edilmelidir. Bu tür ilaçlar nedeniyle oluşacak bozunma garanti kapsamı dışındadır.

Tarımsal Filmler

KULLANIM KILAVUZU

İleri Plastik tarafından üretilmekte olan sera örtüleri; aşağıda açıklanan taşıma, depolama ve kullanım şartlarına uygun hareket edilmesi durumunda, "güneşten gelen UV ışınlarının" neden olduğu bozunmaya karşı ürün üzerinde belirtilen ömürleri süresince garantilidir.

Taşıma ve Depolama Şartları

• Ruloların yüklenmesi/boşaltılması sırasında çok dikkatli olunmalı, rulolar yerde çekilerek, sürüyerek taşınmamalıdır.

• Rulolar güneş almayan, kuru ve serin bir yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır.

• Rulolar düzgün ve temiz bir zeminde yatay olarak saklanmalıdır.

• Depolama süresi 6 ayı aşmamalıdır.

• Boşaltmaya başlamadan önce ürünler kontrol edilmeli, herhangi bir uygunsuzluk fotoğrafla tespit edilip İleri Plastiğe anında bildirilmelidir.

• Gelen ürünlerin talep edilen ürünler olduğu ve belirtilen özellikleri taşıdığı kontrol edilmelidir.

Kullanım Şartları

• Filmin sera iskeleti ile temas edeceği bütün yüzeyler su bazlı beyaz boya ile boyanmalıdır. Petrol esaslı boya KULLANILMAMALIDIR. Erken bozunmaya neden olacağından dolayı paslı iskelet üzerine film serilmemelidir.

• Sera iskeleti üzerinde herhangi bir yırtıcı,kesici, aşındırıcı yapı olmamasına dikkat edilmelidir.

• Film sera üzerinde herhangi bir şekilde PVC parçalarla doğrudan temas etmemelidir.

• Sera iskeleti hiçbir şekilde siyah ya da koyu renk olmamalıdır. İskelet üzerinde herhangi bir kimyasal kalıntısı (yağ, ilaç artıkları vb.) bulunmamalıdır.

• Sera iskeletinin ağaç olması durumunda, yüzeylerin düzgün olmasına dikkat edilmelidir. İskeletin reçineli bir ağaç olmamasına dikkat edilmeli, Ağaç iskelet üzerinde ağaç koruyucu kimyasallar (zift, petrol esaslı koruyucular, sülfürlü çözeltiler vb.) KULLANILMAMALIDIR. Bu tür kimyasalların kullanıldığı iskelet üzerine film serilmemelidir.

• Filmin açıldığı yerde kesici, delici, aşındırıcı maddeler olmamasına dikkat edilmelidir.

telefon

+90 232 459 86 30

+90 533 732 59 58

faks

+90 232 459 51 78

adres

Pancar Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde NO:2 TORBALI / İZMİR

e-posta

info@gekoplastik.com

"Daha büyük haritayı görüntüle" butonuna tıklayarak uygulamada açabilirsiniz.